Busko-Zdrój to malownicza miejscowość uzdrowiskowa położona w południowej częśći województwa świętokrzyskiego. Słońce świeci to bardzo często, meterolodzy podają, że średnio aż przez 1151 godzin w roku.

Najstarsze historyczne wzmianki o Busku pojawiają się w 1166 roku i dotyczą ufundowania pierwszego kościoła, na miejscu którego stoi dziś renesansowy kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.

Busko-Zdrój w 1287 roku na mocy dekretu księcia Leszka Czarnego otrzymało prawa miejskie. Natomiast w 1252 roku w przywileju Bolesława Wstydliwego zamieszczono informację o solankach występujących w Busku. Na pierwsze badania dotyczące właściwości leczniczych buskich wód trzeba było czekać aż do roku 1808. Pierwszą budowlą o charakterze uzdrowiskowym były istniejące do dziś łazienki według projektu Henryka Marconiego wybudowane w 1820 roku. Uzdrowisko Busko-Zdrój otwarto uroczyście w roku 1832.

W Busku-Zdroju leczy się choroby układu krążenia, narządów ruchu, schorzenia reumatyczne, ortopedyczne, neurologiczne i dermatologiczne. Leczenie opiera się na wykorzystaniu wód siarczkowych, jodkowo-bromkowych i borowiny.

Stałe imprezy kulturalne w Busku-Zdroju: